TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności oraz regulaminem serwisu [X]
Windows 7 Forum

20 pomysłów dla Windows Seven

Offline michau

  • *****
  • 3974
20 pomysłów dla Windows Seven
« dnia: 28 Lipiec 2008, 15:16:44 »
Cytuj
The latest topic of discussion among Microsoft lovers (and haters) is an Australian site’s article proposing 20 new features to be introduced when Windows 7 replaces Vista.While the value of these ideas is pretty much down to personal taste, the real question is whether they’ll actually be adopted by Microsoft. Here’s my take on the gadgetzone list:

Likely

    * A simplified UAC. This should be easy to pitch as a usability tweak rather than as correcting a blunder.
    * A barebones kernel option to allow older machines to run the system. Microsoft has already talked about this, and it could capture the sector of the market which isn’t prepared to buy a new machine just for a new edition of Windows.

Possible


    * A specific gaming mode. This shouldn’t be that difficult to build-in, and rebranding Windows 7 as a gaming-friendly system could be a good PR trick.
    * Fewer different editions. This would fit with Microsoft’s ongoing process of reducing the range of licensing options for its products.
    * Home licenses to cover multiple computers. This could be a good way to squeeze some extra cash out of people who’d otherwise be tempted to break copyright laws. However, the suggestion of a licence for five machines seems a little excessive.
    * Getting manufacturers to develop drivers before Windows 7’s release. This might take some work, but would be worth it: device compatibility is probably going to come under intense security upon the system’s launch.
    * A toolbox feature listing all drivers and patches in one location. Assuming Microsoft considers this idea, there seems no reason to reject it unless it proves unworkable.
    * Restoration of the Windows system from an image. A good idea in theory, though if your computer is too wrecked for System Restore, Microsoft might not want to deter you from simply buying a new machine.
    * Faster boot and shutdown. If it’s technically possible, this would be another obvious goal for overcoming Vista’s reputation legacy.
    * Simpler control of start-up items. It should be fairly simple to produce a more user-friendly version of MSConfig (plenty of third-party software already does it), and it would definitely fit the Windows 7 ethos of tweaks rather than fundamental changes.

Unlikely

    * An XP virtual machine to ensure backwards compatibility. It would make for a better product, but would Microsoft really risk ‘proving right’ the Vista detractors?
    * A more productive GUI. With Windows 7 already pegged as a revamp rather than an entirely new product, this seems too much of a change.
    * An improved file system such as the rumoured WINFS. Again, this seems too much of a major change for a system which will come in-between major relaunches.
    * Making Internet Explorer 8 compliant with web standards. With IE still dominant, Microsoft likely still believes it calls the shots on the web.
    * A notification when Windows caches software into RAM. For the majority of users this would simply cause confusion.
    * Ditching plans for 32bit compatibility. Making Windows 7 a 64bit-only system might make technical sense, but Microsoft has already said that’s not on the cards.
    * Improved disc-burning. It would be nice, but it won’t be a priority: with so many commercial software options available, Microsoft likely believes it won’t make any real difference to Windows 7 sales.
    * Diagnostic tools. This is more of an option for computer experts, who are hardly Microsoft’s priority audience.

Uh-uh

    * A modularised operating system. Microsoft doing anything to make its product more like Linux is likely a no-go.
    * Customised installation. This doesn’t sound like the Microsoft way at all – Windows is pretty much an ‘as is’ product.


Jak ktoś może przetłumaczyć :)

ciekawe co się sprawdzi :D

Źródło: windows.cc

Odp: 20 pomysłów dla Windows Seven
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipiec 2008, 13:42:16 »
Najnowsze tematem dyskusji wśród miłośników Microsoft (i haters) jest australijskim witryny artykułu 20, proponując nowe funkcje, które mają być wprowadzone, gdy system Windows 7 zastępuje Vista.While wartość tych pomysłów jest bardzo dużo do osobistego smaku, prawdziwe pytanie brzmi: czy będą one rzeczywiście zostać przyjęte przez firmę Microsoft. Oto mój podjąć gadgetzone na listę:

Prawdopodobny

     * Uproszczone UAC. To powinno być łatwe do smoły jako użyteczność uszczypnąć, a nie jak poprawiasz blunder.
     * A barebones jądra opcji w celu umożliwienia starszych maszyn do uruchomienia systemu. Microsoft już mówił o tym, a może uchwycić sektorze rynku, który nie jest przygotowany do zakupu nowego komputera tylko dla nowego wydania systemu Windows.

Możliwe

     * W szczególnych tryb gry. Nie powinno to być trudne do budowania w systemie Windows i rebranding 7 gier jako przyjazny system może być dobrym PR trick.
     * Mniej różnych edycjach. To fit z Microsoft trwającego procesu zmniejszania zakresu licencjonowania opcje dla swoich produktów.
     * Strona główna licencji na wielu komputerach. Może to być dobry sposób, aby wycisnąć dodatkowych środków pieniężnych na ludzi którzy mają inny sposób próbować złamać praw autorskich. Jednakże, z sugestią o pozwolenie na pięć maszyn wydaje się nieco wygórowana.
     * Jak producentów do opracowania przed sterowniki Windows 7's release. Może to zająć trochę pracy, ale warto byłoby je zgodności urządzenia jest prawdopodobnie będzie się pod intensywną bezpieczeństwa na uruchomienie systemu.
     * Toolbox funkcji aukcji wszystkich sterowników i poprawek w jednym miejscu. Zakładając, że Microsoft uważa ten pomysł, nie wydaje się żadnych powodów, aby odrzucić go, chyba że udowodni się niewykonalny.
     * Przywrócenie systemu Windows z obrazka. Dobrym pomysłem w teorii, jednak jeśli komputer jest zbyt zatonęło na Przywracanie systemu, firma Microsoft nie może chcesz po prostu powstrzymać cię od zakupu nowych maszyn.
     * Szybciej rozruchu i zamykania systemu. Jeśli jest to technicznie możliwe, byłoby to oczywiste, innym celu przezwyciężenia Vista reputacji starszych.
     * Uproszczone kontroli uruchomienia przedmiotów. Powinno być dość proste do produkcji bardziej przyjaznej dla użytkownika wersji narzędzia MSConfig (mnóstwo oprogramowania firm trzecich już nie), i to na pewno pasuje do systemu Windows 7 etos poprawek niż fundamentalnych zmian.

Nieprawdopodobne

     * XP wirtualnej maszyny w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej. Mogłoby to na lepszy produkt, ale Microsoft naprawdę ryzyka "potwierdzające prawo" detractors Vista?
     * Bardziej wydajne GUI. W systemie Windows 7 już pegged za reformą zamiast całkowicie nowego produktu, to wydaje się zbyt wiele zmian.
     * Poprawę systemu plików, takich jak rumoured WinFS. Również w tym przypadku wydaje się zbyt wiele poważnych zmian do systemu, który wejdzie w między głównymi relaunches.
     * Dokonywanie Internet Explorer 8 internetowych zgodnych z normami. Z IE nadal dominującą, Microsoft prawdopodobnie nadal uważa, że domaga się ujęcia w internecie.
     * A gdy zgłoszenie Windows buforuje oprogramowania w pamięci RAM. Dla większości użytkowników będzie to po prostu powodować zamieszanie.
     * Ditching plany 32bit zgodności. Tworzenie systemu Windows 7 a 64-bitowe tylko system może dokonać sensie technicznym, ale Microsoft już powiedział, że nie na kartki.
     * Udoskonalone Disc-spalanie. Byłoby miło, ale nie będzie priorytetem: tak z wielu dostępnych opcji komercyjnego oprogramowania, firma Microsoft uważa, że prawdopodobnie nie będzie żadnych realnych różnica Windows 7 sprzedaży.
     * Narzędzi diagnostycznych. Jest to więcej opcji dla komputerowych ekspertów, którzy nie są priorytetem firmy Microsoft publiczności.

Uh-uh

     * A modułowej system operacyjny. Microsoft robi wszystko, aby jej produkt więcej jak Linux jest prawdopodobieństwo, że nie-go.
     * Zindywidualizowane instalacji. Nie brzmi to jak sposób na wszystkich Microsoft - Windows jest bardzo dużo "jak jest" produkt.

http://translate.google.pl/translate_t?sl=en&tl=pl

Offline michau

  • *****
  • 3974
Odp: 20 pomysłów dla Windows Seven
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpień 2008, 18:04:57 »
Idzie się domyślić :) Nie chciałem używać tych translatorów bo by coś takiego wyszło ;)

Odp: 20 pomysłów dla Windows Seven
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Sierpień 2008, 20:29:53 »
Kali mieć, kali umieć :P Te translatory są żałosne :P

Odp: 20 pomysłów dla Windows Seven
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpień 2008, 08:04:44 »
Ale lepsze to nisz nic.